Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Nr ESPI 1/2017, 30 styczeń 2017

Zarząd spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2017. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty roczne:

  • jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku (R) – 20 marca 2017 roku
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku (RS) – 20 marca 2017 roku

Raporty kwartalne:

  • jednostkowy raport kwartalny Spółki za I kwartał 2017 roku – 2 czerwca 2017 roku
  • jednostkowy raport kwartalny Spółki za II kwartał 2017 roku – 31 sierpnia 2017 roku
  • jednostkowy raport kwartalny Spółki za III kwartał 2017 roku – 20 listopada 2017 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu