Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku oraz do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok

Nr ESPI16/2016, 08 sierpień 2016

Zarząd IBSM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta, działając zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B jako podmiotu uprawnionego do:

  1. dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku;
  2. zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,


WBS Audyt Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3685.

Emitent nie korzystał uprzednio z usług WBS Audyt Sp. z o.o.

Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Z ww. podmiotem zostanie zawarta umowa o przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz o przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu