Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Powołanie Zarządu na okres kolejnej kadencji

Nr ESPI 15/2016, 07 czerwiec 2016

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Andrzeja Malagę na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na okres kolejnej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Malaga nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Ponadto Pan Andrzej Malaga nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Andrzeja Malagi zamieszczony został na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.ibsmsa.pl/o-firmie/zarzad

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu