Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 maja 2016 r.

Nr ESPI 11/2016, 05 maj 2016

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”) na dzień 31 maja 2016 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie.

Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał będące przedmiotem rozpatrzenia przez ZWZ oraz wzory pełnomocnictw i formularzy do głosowania na ZWZ przez pełnomocnika Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ibsmsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie / WZA.

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający zmianę treści §8 Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument IBSM - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby fizycznej) - ZWZ 2016 (1425.8 kB)
Pobierz dokument IBSM - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby prawnej) - ZWZ 2016 (1409.39 kB)
Pobierz dokument IBSM - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW - ZWZ 2016 (69.27 kB)
Pobierz dokument IBSM - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ - ZWZ 2016 (262.19 kB)
Pobierz dokument IBSM - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA FIZYCZNA WZÓR - ZWZ 2016 (92.9 kB)
Pobierz dokument IBSM - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA PRAWNA WZÓR - ZWZ 2016 (91.18 kB)
Pobierz dokument IBSM - PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU - ZWZ 2016 (122.05 kB)
Pobierz dokument IBSM - PROJEKTY UCHWAŁ - ZWZ 2016 (1299.45 kB)