Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Informacja na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBSM S.A. zwołanego na dzień 5 maja 2016 r.

Nr ESPI 10/2016, 05 maj 2016

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż z uwagi na brak rejestracji akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zaplanowane na dzień 5 maja 2016 roku („ZWZ”) stwierdzono niemożność odbycia ZWZ w dniu dzisiejszym.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności Zarząd Spółki przypomina akcjonariuszom o obowiązku terminowej rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki niezwłocznie wyznaczy nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu