Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Sprostowanie numeracji raportu bieżącego z dnia 16 marca 2016 roku

Nr ESPI 7/2016, 16 marzec 2016

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej raport bieżący w sprawie zmiany terminów publikacji raportów rocznych, opublikowany przez Emitenta w dniu 16 marca 2016 roku został oznaczony numerem 6/2015 pomimo, iż powinien być oznaczony numerem 6/2016.

Sprostowanie numeracji przedmiotowego raportu bieżącego zostanie uwzględnione na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu