Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Nr ESPI 6/2016, 16 marzec 2016

Zarząd spółki IBSM S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminów przekazania raportu rocznego Emitenta za 2015 rok i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2015 rok określonych w raporcie bieżącym ESPI 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku

Raporty roczne za 2015 rok przekazane zostaną do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • raport roczny Emitenta za 2015 rok – 21 marca 2016 roku
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2015 rok – 21 marca 2016 roku

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu