Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Nr ESPI 4/2016, 29 luty 2016

Zarząd Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2016 roku działając zgodnie z §21 ust. 3 Statutu Spółki powołała z dniem dzisiejszym do swojego składu Pana Piotra Jeleniewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Życiorys Pana Piotra Jeleniewskiego, zawierający informacje o zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej i prowadzonej działalności stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pan Piotr Jeleniewski zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Ponadto Pan Piotr Jeleniewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument Piotr Jeleniewski (175.23 kB)