Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Nr ESPI 3/2016, 17 luty 2016

Zarząd IBSM S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Sebastiana Zubik ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

Rezygnacja została złożona ze skutkiem w postaci wygaśnięcia mandatu z dniem 29 lutego 2016 roku.

Zgodnie z treścią doręczonego Spółce oświadczenia powodem rezygnacji Pana Sebastiana Zubik z zajmowanego stanowiska były względy osobiste.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu