Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty bieżące, 2016

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2016.09.01 ESPI 17/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2016 r. Pobierz plik (310.65 kB)Pobierz plik (259.25 kB)Pobierz plik (195.8 kB)Pobierz plik (264.11 kB)Pobierz plik (265.52 kB)Pobierz plik (315.41 kB)Pobierz plik (315.59 kB)
2. 2016.08.08 ESPI16/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku oraz do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok
3. 2016.06.07 ESPI 15/2016 Powołanie Zarządu na okres kolejnej kadencji
4. 2016.05.31 ESPI 14/2016 Powołanie Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji oraz powierzenie Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.
5. 2016.05.31 ESPI 13/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2016 r. Pobierz plik (169.64 kB)
6. 2016.05.31 ESPI 12/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2016 roku Pobierz plik (60.38 kB)
7. 2016.05.05 ESPI 11/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 maja 2016 r. Pobierz plik (1425.8 kB)Pobierz plik (1409.39 kB)Pobierz plik (69.27 kB)Pobierz plik (262.19 kB)Pobierz plik (92.9 kB)Pobierz plik (91.18 kB)Pobierz plik (122.05 kB)Pobierz plik (1299.45 kB)
8. 2016.05.05 ESPI 10/2016 Informacja na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBSM S.A. zwołanego na dzień 5 maja 2016 r.
9. 2016.04.27 ESPI 9/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (57.65 kB)
10. 2016.04.01 ESPI 8/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 maja 2016 r. Pobierz plik (1521.96 kB)Pobierz plik (1521.71 kB)Pobierz plik (68.95 kB)Pobierz plik (261.34 kB)Pobierz plik (92.79 kB)Pobierz plik (91.09 kB)Pobierz plik (121.05 kB)Pobierz plik (1377.73 kB)
11. 2016.03.16 ESPI 7/2016 Sprostowanie numeracji raportu bieżącego z dnia 16 marca 2016 roku
12. 2016.03.16 ESPI 6/2016 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
13. 2016.03.08 ESPI 5/2016 Wstępne, niezaudytowane, jednostkowe wyniki finansowe IBSM S.A. za rok 2015
14. 2016.02.29 ESPI 4/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (175.23 kB)
15. 2016.02.17 ESPI 3/2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
16. 2016.02.05 ESPI 2/2016 Postępowanie sądowe dotyczące zobowiązań Spółki
17. 2016.01.07 ESPI 1/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku