Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Nr ESPI 45/2015, 27 listopad 2015

Zarząd IBSM S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 26 listopada 2015 roku Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Daniela Puchalskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

Rezygnacja została złożona ze skutkiem w postaci wygaśnięcia mandatu z dniem 30 listopada 2015 roku.

Powodem rezygnacji Pana Daniela Puchalskiego z zajmowanego stanowiska były względy osobiste.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu