Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 października 2015 r.

Nr ESPI 41/2015, 16 październik 2015

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, po przerwie zarządzonej w dniu 16 września 2015 roku, wznowiono obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”).

Wszyscy akcjonariusze reprezentowani na NWZ jednomyślnie przyjętym wnioskiem postanowili odstąpić od rozpatrzenia następujących punktów przewidzianych w zaplanowanym porządku obrad:

  1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ,
  2. podjęcie uchwał w sprawie zmian w radzie nadzorczej Spółki,
  3. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej,
  4. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia radzie nadzorczej zadań komitetu audytu.

Wobec odstąpienia od rozpatrzenia powyżej wskazanych punktów porządku obrad, NWZ w dniu dzisiejszym nie podjęło żadnej uchwały.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu