Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2015 r.

Nr ESPI 34/2015, 30 wrzesień 2015

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2015 roku („NWZ”).

Zarząd Spółki informuje, iż nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, jak również nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu do którejkolwiek z podjętych przez NWZ uchwał.

Pełna treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument ESPI 34 2015 - Załącznik (97.09 kB)