Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zarządzenie przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 września 2015 r.

Nr ESPI 30/2015, 16 wrzesień 2015

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 września 2015 roku („NWZ”).

Zarząd Spółki informuje, iż w trakcie posiedzenia NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu do którejkolwiek z podjętych przez NWZ uchwał, jak również nie wprowadzono zmian w treści projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

Na wniosek pełnomocnika akcjonariusza NWZ jednogłośnie przyjęło zarządzenie o przerwie w obradach NWZ, po której wznowienie obrad nastąpi w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie w dniu 16 października 2015 roku o godzinie 10:30.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument ESPI 30 2015 - uchwały podjęte na NWZ (87.54 kB)