Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2015 r.

Nr ESPI 28/2015, 02 wrzesień 2015

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „NWZ”) na dzień 30 września 2015 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 14 września 2015 roku.

Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych i projekty uchwał będące przedmiotem rozpatrzenia przez NWZ Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ibsmsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie / WZA.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument IBSM - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ (134.4 kB)
Pobierz dokument IBSM - PROJEKTY UCHWAŁ (70.6 kB)
Pobierz dokument IBSM - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (64.18 kB)
Pobierz dokument IBSM - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby fizycznej) (122.07 kB)
Pobierz dokument IBSM - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby prawnej) (122.59 kB)
Pobierz dokument IBSM - Wzór_pełnomocnictwo_osoby fizycznej (94.72 kB)
Pobierz dokument IBSM - Wzór_pełnomocnictwo_osoby prawnej (92.1 kB)