Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta

Nr ESPI 20/2015, 06 maj 2015

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §20 ust. 2 Statutu Emitenta, przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 marca 2015 roku („NWZ”).

W związku z dokonaniem zmian Statutu Emitenta przez NWZ §1 Statutu Emitenta otrzymał następujące brzmienie:

Nowe brzmienie §1 Statutu Spółki:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „IBSM spółka akcyjna”.”

Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu Spółki:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Platinum Properties Group spółka akcyjna”.”

Tekst jednolity Statutu Emitenta w brzmieniu przyjętym przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument Tekst Jednolity Statutu IBSM S.A. (116.51 kB)