Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2015 r.

Nr ESPI 18/2015, 22 kwiecień 2015

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 marca 2014 roku („ZWZ”).

Zarząd Spółki informuje, iż w trakcie posiedzenia ZWZ odstąpiono od podjęcia następujących uchwał przewidzianych w porządku ZWZ:

  1. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych spółki oraz w sprawie zmiany statutu spółki,
  2. uchwały w sprawie odwołania członków rady nadzorczej,
  3. uchwały w sprawie powołania członków rady nadzorczej,
  4. uchwały w sprawie powierzenia radzie nadzorczej w zmienionym składzie zadań komitetu audytu.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w trakcie posiedzenia ZWZ nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu do którejkolwiek z podjętych przez ZWZ uchwał, jak również nie wprowadzono zmian w treści projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument ESPI 18 Załącznik Uchwały podjęte na ZWZ 22.04.2015 (164 kB)