Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zarządzenie dalszej przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 marca 2015 r.

Nr ESPI 11/2015, 18 marzec 2015

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 marca 2015 roku („NWZ”) na wniosek pełnomocnika akcjonariusza jednogłośnie przyjęło zarządzenie o dalszej przerwie w obradach NWZ, po której wznowienie obrad nastąpi w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie w dniu 1 kwietnia 2015 roku o godzinie 10:00.

Podczas obrad NWZ w dniu 18 marca 2015 roku nie podjęto żadnych uchwał. W trakcie posiedzenia NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu do którejkolwiek z podjętych przez NWZ uchwał, jak również nie wprowadzono zmian w treści projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu