Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Nr ESPI 9/2015, 17 marzec 2015

Zarząd spółki Platinum Properties Group S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminów przekazania raportu rocznego Emitenta za 2014 rok i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 rok określonych w raporcie bieżącym ESPI 3/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku

Raporty roczne za 2014 rok przekazane zostaną do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • raport roczny Emitenta za 2014 rok - 23 marca 2015 roku
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 rok - 23 marca 2015 roku

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu