Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zarządzenie przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2015 r.

Nr ESPI 8/2015, 04 marzec 2015

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 marca 2014 roku („NWZ”).

Zarząd Spółki informuje, iż w trakcie posiedzenia NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, j nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu do którejkolwiek z podjętych przez NWZ uchwał, jak również nie wprowadzono zmian w treści projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

Mając na uwadze, iż NWZ podjęło uchwałę zawierającą postanowienie modyfikujące Statut Spółki Zarząd Spółki wskazuje dotychczasowe i nowe brzmienie zmienionego postanowienia Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu Spółki:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Platinum Properties Group spółka akcyjna”.”

Nowe brzmienie §1 Statutu Spółki:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „IBSM spółka akcyjna”.”

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający zmianę treści §1 Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Na wniosek pełnomocnika akcjonariusza NWZ jednogłośnie przyjęło zarządzenie o przerwie w obradach NWZ, po której wznowienie obrad nastąpi w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie w dniu 18 marca 2015 roku o godzinie 10:00.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument PPG - Tekst jednolity po NWZ 04.03.2015 (119.53 kB)
Pobierz dokument PPG - Uchwały podjęte na NZW 04.03.2015 (119.21 kB)