Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Nr ESPI 4/2015, 30 styczeń 2015

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2015 roku Marcin Wróbel pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce przez ustępującego Prezesa Zarządu, Marcin Wróbel decyzję o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska podjął z uwagi na chęć rozwijania działalności zawodowej w nowych obszarach, której nie mógłby pogodzić z rzetelnym wypełnianiem obowiązków na stanowisku Prezesa Zarządu Platinum Properties Group S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2015 roku powołała do składu Zarządu Emitenta Andrzeja Malaga powierzając mu sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Życiorys Andrzeja Malaga, zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej i prowadzonej działalności stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Andrzej Malaga nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Ponadto Andrzej Malaga nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga

Pobierz dokument Życiorys - Andrzej Malaga (138.05 kB)