Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiana adresu Emitenta

Nr ESPI 2/2015, 13 styczeń 2015

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 stycznia 2015 roku Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie zmiany adresu Emitenta.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą od dnia dzisiejszego Emitent działać będzie pod nowym adresem: ul. Adama Naruszewicza 27/310, 02-627 Warszawa.

Jednocześnie od dnia dzisiejszego Emitent zakończył działalność pod dotychczasowym adresem: Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa.

Siedziba Spółki nie uległa zmianie.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu