Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty bieżące, 2015

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2015.12.29 ESPI 49/2015 Zbycie aktywów o wartości znaczącej i kompensata wierzytelności
2. 2015.12.29 ESPI 48/2015 Zbycie aktywów o wartości znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
3. 2015.12.29 ESPI 47/2015 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
4. 2015.12.23 ESPI 46/2015 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną
5. 2015.11.27 ESPI 45/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
6. 2015.11.05 ESPI 44/2015 Informacja poufna
7. 2015.10.29 ESPI 43/2015 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie
8. 2015.10.16 ESPI 42/2015 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji Spółki
9. 2015.10.16 ESPI 41/2015 Informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 października 2015 r.
10. 2015.10.16 ESPI 40/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 października 2015 roku Pobierz plik (122.8 kB)
11. 2015.10.13 ESPI 39/2015 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (115.15 kB)
12. 2015.10.13 ESPI 38/2015 Postępowanie sądowe dotyczące zobowiązań Spółki
13. 2015.10.09 ESPI 37/2015 Złożenie wniosku o dokonanie wymiany akcji Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
14. 2015.10.08 ESPI 36/2015 Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku ze scaleniem akcji Spółki
15. 2015.10.06 ESPI 35/2015 Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą scalenia akcji Spółki
16. 2015.09.30 ESPI 34/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2015 r. Pobierz plik (97.09 kB)
17. 2015.09.30 ESPI 33/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2015 roku Pobierz plik (67.29 kB)
18. 2015.09.29 ESPI 32/2015 Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 32/2015
19. 2015.09.29 ESPI 32/2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (115.16 kB)
20. 2015.09.16 ESPI 31/2015 Zawiadomienie o udzielonych pełnomocnictwach
21. 2015.09.16 ESPI 30/2015 Zarządzenie przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 września 2015 r. Pobierz plik (87.54 kB)
22. 2015.09.16 ESPI 29/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 września 2015 roku Pobierz plik (63.96 kB)
23. 2015.09.02 ESPI 28/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2015 r. Pobierz plik (134.4 kB)Pobierz plik (70.6 kB)Pobierz plik (64.18 kB)Pobierz plik (122.07 kB)Pobierz plik (122.59 kB)Pobierz plik (94.72 kB)Pobierz plik (92.1 kB)
24. 2015.08.25 ESPI 27/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2015 rok
25. 2015.08.20 ESPI 26/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 września 2015 r. Pobierz plik (135.38 kB)Pobierz plik (63.31 kB)Pobierz plik (238.22 kB)Pobierz plik (95.09 kB)Pobierz plik (92.39 kB)Pobierz plik (310.88 kB)Pobierz plik (313.4 kB)
26. 2015.08.19 ESPI 25/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2015 roku Pobierz plik (63.18 kB)
27. 2015.08.19 ESPI 24/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 sierpnia 2015 r. Pobierz plik (106.99 kB)Pobierz plik (217.4 kB)
28. 2015.08.04 ESPI 23/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za I półrocze 2015 r.
29. 2015.07.21 ESPI 22/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 sierpnia 2015 r. Pobierz plik (152.2 kB)Pobierz plik (106.99 kB)Pobierz plik (136.39 kB)Pobierz plik (63.29 kB)Pobierz plik (168.57 kB)Pobierz plik (168.96 kB)Pobierz plik (94.13 kB)Pobierz plik (92.11 kB)
30. 2015.07.17 ESPI 21/2015 Uzupełninie informacji zawartej w sprawozdaniu z działalności Emitenta za 2014 rok Pobierz plik (120.28 kB)
31. 2015.05.06 ESPI 20/2015 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (116.51 kB)
32. 2015.05.06 ESPI 19/2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (116.51 kB)
33. 2015.04.22 ESPI 18/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2015 r. Pobierz plik (164 kB)
34. 2015.04.22 ESPI 17/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 roku Pobierz plik (62.76 kB)
35. 2015.04.01 ESPI 16/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 kwietnia 2015 roku. Pobierz plik (188.54 kB)
36. 2015.04.01 ESPI 15/2015 Uchwała podjęta na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 kwietnia 2015 r.
37. 2015.04.01 ESPI 14/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 kwietnia 2015 roku Pobierz plik (62.63 kB)
38. 2015.03.25 ESPI 13/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 kwietnia 2015 r. Pobierz plik (141.39 kB)Pobierz plik (316.45 kB)Pobierz plik (119.8 kB)Pobierz plik (67.61 kB)Pobierz plik (373.82 kB)Pobierz plik (90.64 kB)Pobierz plik (361.33 kB)Pobierz plik (92.61 kB)
39. 2015.03.23 ESPI 12/2015 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
40. 2015.03.18 ESPI 11/2015 Zarządzenie dalszej przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 marca 2015 r.
41. 2015.03.18 ESPI 10/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 marca 2015 roku Pobierz plik (63.06 kB)
42. 2015.03.17 ESPI 9/2015 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
43. 2015.03.04 ESPI 8/2015 Zarządzenie przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2015 r. Pobierz plik (119.53 kB)Pobierz plik (119.21 kB)
44. 2015.03.04 ESPI 7/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 marca 2015 roku Pobierz plik (63.01 kB)
45. 2015.02.05 ESPI 6/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 marca 2015 r. Pobierz plik (137.93 kB)Pobierz plik (66.49 kB)Pobierz plik (235.51 kB)Pobierz plik (119.67 kB)Pobierz plik (102.92 kB)Pobierz plik (93.02 kB)Pobierz plik (102.66 kB)Pobierz plik (91.37 kB)
46. 2015.01.30 ESPI 5/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok
47. 2015.01.30 ESPI 4/2015 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta Pobierz plik (138.05 kB)
48. 2015.01.22 ESPI 3/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
49. 2015.01.13 ESPI 2/2015 Zmiana adresu Emitenta
50. 2015.01.09 ESPI 1/2015 Rezygnacja członka Zarządu Emitenta