Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Nr ESPI 42/2014, 29 październik 2014

Zarząd spółki Platinum Properties Group S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2014 roku określonej w raporcie bieżącym ESPI 5/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2014 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13 listopada 2014 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu