Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiana w strukturze grupy kapitałowej Emitenta

Nr ESPI 41/2014, 09 październik 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 października 2014 roku do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 26 września 2014 roku zawarta pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Brinando Investments Limited z siedzibą w Larnace w Republice Cypryjskiej, a GTX Ventures Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej.

Zgodnie z przedmiotową umową spółka Brinando Investments Limited sprzedała spółce GTX Ventures Limited 100 udziałów w spółce Platinum Project I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Platinum Project I Sp. z o.o. i reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, za cenę 50.000 zł. Udziały w spółce Platinum Project I Sp. z o.o. stanowiły długoterminową lokatę kapitałową Brinando Investments Limited;

Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a spółką GTX Ventures Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej i osobami nią zarządzającymi powiązania nie występują.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu