Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta

Nr ESPI 40/2014, 26 wrzesień 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 25 września 2014 roku Emitent zawarł ze spółką Tavaglione Services Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej umowę sprzedaży 1.200 udziałów w spółce zależnej od Emitenta - InvestPoland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 60.000 zł, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym InvestPoland Sp. z o.o. i reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, za cenę 60.000 zł. Udziały w spółce InvestPoland Sp. z o.o. stanowiły długoterminową lokatę kapitałową Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż spółka zależna od Emitenta – Brinando Investments Limited z siedzibą w Larnace w Republice Cypryjskiej w dniu wczorajszym, tj. 25 września 2014 roku zawała ze spółką Tavaglione Services Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej:

  1. Umowę sprzedaży 1.000 udziałów w spółce Platinum Project II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Platinum Project II Sp. z o.o. i reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, za cenę 50.000 zł. Udziały w spółce Platinum Project II Sp. z o.o. stanowiły długoterminową lokatę kapitałową Brinando Investments Limited;
  2. Umowę sprzedaży 100 udziałów w spółce Platinum Project III Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Platinum Project III Sp. z o.o. i reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, za cenę 5.000 zł. Udziały w spółce Platinum Project III Sp. z o.o. stanowiły długoterminową lokatę kapitałową Brinando Investments Limited.

Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a spółką Tavaglione Services Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej i osobami nią zarządzającymi powiązania nie występują.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu