Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Odwołanie prognozy skonsolidowanych wyników finansowych

Nr ESPI 38/2014, 14 sierpień 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 sierpnia 2014 roku podjął decyzję o odwołaniu prognoz skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Platinum Properties Group S.A. na lata 2014 i 2015, przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI nr 24/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku.

Decyzja o odwołaniu prognoz skonsolidowanych wyników finansowych podyktowana jest pogorszeniem się warunków dla realizacji inwestycji Svetly Dali w miejscowości Łobnia (Federacja Rosyjska). Do Emitenta dotarły informacje o zmianie nastawienia administracji Łobni w stosunku do projektu realizowanego przez O.O.O. Svetly Dali, spółkę w 100% zależną od Emitenta.

Emitent przyczyn upatruje w narastającym napięciu pomiędzy Polską, a Rosją w kontekście zaangażowania się Rządu Polski w sytuację na Ukrainie.

Zarząd Spółki rozważa obecnie różne scenariusze dla inwestycji Svetly Dali, w tym również możliwość dezinwestycji z projektu na obecnym etapie realizacji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu