Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Nr ESPI 35/2014, 16 lipiec 2014

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2014 roku działając zgodnie z §21 ust. 3 Statutu Spółki powołała z dniem dzisiejszym do swojego składu Pana Sebastiana Zubik na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Życiorys Pana Sebastiana Zubik, zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej i prowadzonej działalności stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pan Sebastian Zubik zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Ponadto Pan Sebastian Zubik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Marcin Wróbel – Prezes Zarządu;

- Adam Brzeziński – Członek Zarządu

 

Pobierz dokument Życiorys SZ (112.67 kB)