Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Nr ESPI 34/2014, 17 czerwiec 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 czerwca 2014 roku Spółka otrzymała rezygnację Pana Roberta Rozmusa ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

Rezygnacja została złożona ze skutkiem w postaci wygaśnięcia mandatu z dniem 30 czerwca 2014 roku.

Powodem rezygnacji Pana Roberta Rozmusa z zajmowanego stanowiska były względy osobiste. 

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu