Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2014 r.

Nr ESPI 31/2014, 21 maj 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 maja 2014 roku („ZWZ”).

Zarząd Spółki informuje, iż nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, jak również nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu do którejkolwiek z podjętych przez ZWZ uchwał.

Na wniosek pełnomocnika reprezentującego akcjonariusza Spółki - W Investments Limited wprowadzono zmianę w treści uchwały nr 10 ZWZ względem treści projektu uchwały opublikowanego w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ poprzez wskazanie kwoty straty podlegającej pokryciu z kapitału zapasowego Spółki.

ZWZ nie podjęło uchwał zmieniających Statut Spółki.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu

Pobierz dokument Treść uchwał podjętych na ZWZ 21.05.2014 (341.11 kB)