Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 maja 2014 r.

Nr ESPI 28/2014, 24 kwiecień 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”) na dzień 21 maja 2014 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński, Adam Suchta s.c. przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12 w Warszawie.

Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał będące przedmiotem rozpatrzenia przez ZWZ oraz wzory pełnomocnictw i formularzy do głosowania na ZWZ przez pełnomocnika Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ppgsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie / WZA.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu

Pobierz dokument PPG - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ - ZWZ 21-05-2014 (239.41 kB)
Pobierz dokument PPG - PROJEKTY UCHWAŁ - ZWZ 21-05-2014 (239.43 kB)
Pobierz dokument PPG - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW - ZWZ 21-05-2014 (119.64 kB)
Pobierz dokument PPG - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby fizycznej) - ZWZ 21-05-2014 (327.94 kB)
Pobierz dokument PPG - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby prawnej) - ZWZ 21-05-2014 (327.7 kB)
Pobierz dokument PPG - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA FIZYCZNA WZÓR - ZWZ 21-05-2014 (162.04 kB)
Pobierz dokument PPG - PEŁNOMOCNICTWO OSOBA PRAWNA WZÓR - ZWZ 21-05-2014 (164.59 kB)