Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Nr ESPI 25/2014, 08 kwiecień 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 kwietnia 2014 roku Członek Zarządu Spółki – Pan Adam Brzeziński przekazał Spółce zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538), w którym poinformował o zbyciu łącznie 48.000 (słownie: czterdziestu ośmiu tysięcy) akcji Spółki w wyniku transakcji przeprowadzonych podczas sesji zwykłych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 18 marca 2014 roku do dnia 31 marca 2014 roku.

Łączna wartość transakcji sprzedaży 48.000 (słownie: czterdziestu ośmiu tysięcy) akcji Spółki wyniosła 8.645,66 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy).

Szczegółowe zestawienie transakcji sprzedaży akcji Spółki przekazane Spółce przez osobę obowiązaną:

 1. 18.03.2014 r. godz. 9:42:34 - 278 akcji za cenę 55,60 zł (cena za 1 akcję 0,20 zł);
 2. 18.03.2014 r. godz. 16:35:32 - 1 akcja za cenę 0,20 zł;
 3. 18.03.2014 r. godz. 16:35:32 - 1 akcja za cenę 0,20 zł;
 4. 18.03.2014 r. godz. 16:35:32 - 1 akcja za cenę 0,20 zł;
 5. 18.03.2014 r. godz. 16:35:32 - 1 akcja za cenę 0,20 zł;
 6. 18.03.2014 r. godz. 16:35:32 - 1 akcja za cenę 0,20 zł;
 7. 25.03.2014 r. godz. 16:16:06 - 9.850 akcji za cenę 1.773,00 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 8. 25.03.2014 r. godz. 16:33:21 - 100 akcji za cenę 18,00 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 9. 26.03.2014 r. godz. 09:09:23 - 10 akcji za cenę 1,80 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 10. 26.03.2014 r. godz. 14:22:57 - 40 akcji za cenę 7,20 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 11. 27.03.2014 r. godz. 09:05:58 - 2 akcje za cenę 0,36 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 12. 27.03.2014 r. godz. 09:17:35 - 5 akcji za cenę 0,90 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 13. 27.03.2014 r. godz. 09:52:04 - 2 akcje za cenę 0,36 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 14. 27.03.2014 r. godz. 10:05:53 – 1.160 akcji za cenę 208,80 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 15. 27.03.2014 r. godz. 11:51:34 - 2 akcje za cenę 0,36 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 16. 28.03.2014 r. godz. 09:01:03 - 2 akcje za cenę 0,36 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 17. 28.03.2014 r. godz. 10:06:39 - 1 akcja za cenę 0,18 zł;
 18. 28.03.2014 r. godz. 11:53:44 - 1 akcja za cenę 0,18 zł;
 19. 28.03.2014 r. godz. 14:38:46 – 1.000 akcji za cenę 180,00 (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 20. 28.03.2014 r. godz. 14:40:00 - 500 akcji za cenę 90,00 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 21. 28.03.2014 r. godz. 14:58:17 - 500 akcji za cenę 90,00 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 22. 28.03.2014 r. godz. 15:16:34 - 500 akcji za cenę 90,00 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 23. 28.03.2014 r. godz. 15:34:51 - 500 akcji za cenę 90,00 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 24. 28.03.2014 r. godz. 15:53:08 - 500 akcji za cenę 90,00 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 25. 28.03.2014 r. godz. 16:11:25 - 500 akcji za cenę 90,00 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 26. 28.03.2014 r. godz. 16:29:42 - 500 akcji za cenę 90,00 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 27. 28.03.2014 r. godz. 16:44:45 - 1 akcja za cenę 0,18 zł;
 28. 28.03.2014 r. godz. 16:48:00 - 500 akcji za cenę 90,00 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 29. 28.03.2014 r. godz. 17:00:00 – 3.000 akcji za cenę 540,00 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 30. 31.03.2014 r. godz. 09:00:00 - 1 akcja za cenę 0,18 zł;
 31. 31.03.2014 r. godz. 09:00:00 – 10.000 akcji za cenę 1.800,00 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł);
 32. 31.03.2014 r. godz. 09:51:51 - 1 akcja za cenę 0,18 zł;
 33. 31.03.2014 r. godz. 10:07:43 – 18.539 akcji za cenę 3.337,02 zł (cena za 1 akcję 0,18 zł).

Podstawa prawna:
art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu