Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji Spółki

Nr ESPI 24/2014, 08 kwiecień 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 7 kwietnia 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął Uchwałę nr 374/14, zgodnie z którą postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł (dziesięciu groszy) na 5,00 zł (pięć złotych), dzień 16 kwietnia 2014 roku jako dzień wymiany 698.548.000 (sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu milionów pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy) akcji Spółki oznaczonych kodem PLPLPGR00010 na 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji Spółki o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą Zarządu KDPW dniem referencyjnym dla dokonania wymiany będzie dzień 9 kwietnia 2014 roku. Ponadto Zarząd KDPW stwierdził, że po przeprowadzeniu operacji wymiany, kodem PLPLPGR00010 oznaczonych będzie 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu