Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku ze scaleniem akcji Spółki

Nr ESPI 23/2014, 31 marzec 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 391/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki w związku ze scaleniem akcji Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie ESPI z dnia 27 marca 2014 roku.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą, po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zwieszenie notowań akcji Spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd GPW działając na podstawie §30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPLPGR00010, od dnia 3 kwietnia 2014 roku do dnia 16 kwietnia 2014 roku (włącznie).

Jednocześnie na podstawie §110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił, że:

  1. Zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane na GPW, a nie zrealizowane do dnia 2 kwietnia 2014 roku, tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;
  2. W okresie zawieszenia obrotu akcjami Spółki zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu