Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Nr ESPI 15/2014, 03 marzec 2014

Zarząd Platinum Properties Group S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent powziął wiadomość o treści komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 28 lutego 2014 roku, w którym KDPW informuje, iż z dniem 3 marca 2014 roku nastąpi rejestracja w KDPW 58.000.871 (pięćdziesięciu ośmiu milionów ośmiuset siedemdziesięciu jeden) akcji serii F Emitenta.

Zgodnie z treścią powyższego komunikatu akcje serii F Emitenta zostały oznaczone kodem ISIN PLPLPGR00010.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu