Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Sprostowanie numeracji raportu bieżącego z dnia 23 grudnia 2013 roku

Nr ESPI 4/2014, 17 styczeń 2014

Zarząd Platinum Properties Group z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w wyniku oczywistej pomyłki raport bieżący opublikowany przez Emitenta w dniu 23 grudnia 2013 roku został oznaczony numerem 19/2013 pomimo, iż zgodnie z kolejnością numeracji powinien być oznaczony numerem 18/2013. W związku z powyższym Emitent wskazuje, iż prawidłowy numer raportu bieżącego z dnia 23 grudnia 2013 roku dotyczącego nowych warunków zabudowy dla nieruchomości w Poznaniu to 18/2013.

Sprostowanie numeracji przedmiotowego raportu bieżącego zostanie uwzględnione na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu