Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty bieżące, 2014

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2014.11.28 ESPI 44/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ofercie
2. 2014.11.10 ESPI 43/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
3. 2014.10.29 ESPI 42/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
4. 2014.10.09 ESPI 41/2014 Zmiana w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
5. 2014.09.26 ESPI 40/2014 Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
6. 2014.09.10 ESPI 39/2014 Wykup obligacji serii D
7. 2014.08.14 ESPI 38/2014 Odwołanie prognozy skonsolidowanych wyników finansowych
8. 2014.08.08 ESPI 37/2014 Przedterminowa spłata kredytu przez spółkę zależną od Emitenta
9. 2014.07.18 ESPI 36/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2014 r.
10. 2014.07.16 ESPI 35/2014 Powołanie członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (112.67 kB)
11. 2014.06.17 ESPI 34/2014 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
12. 2014.06.04 ESPI 33/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie
13. 2014.06.04 ESPI 32/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Ustawy o ofercie
14. 2014.05.21 ESPI 31/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2014 r. Pobierz plik (341.11 kB)
15. 2014.05.21 ESPI 30/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2014 roku Pobierz plik (63.37 kB)
16. 2014.05.05 ESPI 29/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
17. 2014.04.24 ESPI 28/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 maja 2014 r. Pobierz plik (239.41 kB)Pobierz plik (239.43 kB)Pobierz plik (119.64 kB)Pobierz plik (327.94 kB)Pobierz plik (327.7 kB)Pobierz plik (162.04 kB)Pobierz plik (164.59 kB)
18. 2014.04.17 ESPI 27/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii D w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
19. 2014.04.15 ESPI 26/2014 Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę budynku biurowego w Poznaniu
20. 2014.04.08 ESPI 25/2014 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
21. 2014.04.08 ESPI 24/2014 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji Spółki
22. 2014.03.31 ESPI 23/2014 Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku ze scaleniem akcji Spółki
23. 2014.03.27 ESPI 22/2014 Działania związane z procedurą scalenia akcji Spółki
24. 2014.03.26 ESPI 21/2014 Wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
25. 2014.03.25 ESPI 20/2014 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (147.38 kB)
26. 2014.03.24 ESPI 19/2014 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (147.38 kB)
27. 2014.03.04 ESPI 18/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
28. 2014.03.04 ESPI 17/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 marca 2014 roku Pobierz plik (159.83 kB)
29. 2014.03.04 ESPI 16/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2014 r. Pobierz plik (205.04 kB)Pobierz plik (217.51 kB)
30. 2014.03.03 ESPI 15/2014 Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
31. 2014.02.27 ESPI 14/2014 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii F Emitenta
32. 2014.02.14 ESPI 13/2014 Warunkowa rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
33. 2014.02.05 ESPI 12/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 marca 2014 r. Pobierz plik (290.25 kB)Pobierz plik (205.04 kB)Pobierz plik (211.93 kB)Pobierz plik (119.7 kB)Pobierz plik (248.93 kB)Pobierz plik (378.39 kB)Pobierz plik (164.74 kB)Pobierz plik (166.53 kB)
34. 2014.02.03 ESPI 11/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie
35. 2014.02.03 ESPI 10/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Ustawy o ofercie
36. 2014.01.31 ESPI 9/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
37. 2014.01.24 ESPI 8/2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii F
38. 2014.01.21 ESPI 7/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok
39. 2014.01.21 ESPI 6/2014 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (1776.59 kB)
40. 2014.01.17 ESPI 5/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
41. 2014.01.17 ESPI 4/2014 Sprostowanie numeracji raportu bieżącego z dnia 23 grudnia 2013 roku
42. 2014.01.16 ESPI 3/2014 Zawarcie umów objęcia akcji serii F
43. 2014.01.15 ESPI 2/2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
44. 2014.01.15 ESPI 1/2014 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Platinum Properties Group S.A. w ramach kapitału docelowego.