Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Nr ESPI 16/2013, 05 listopad 2013

Zarząd spółki Platinum Properties Group S.A. informuje o zmianie daty przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 (QSr) określonej w raporcie bieżącym ESPI 3/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku.

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2013 (QSr) przekazany zostanie do publicznej wiadomości w dniu 7 listopada 2013 (czwartek).

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Wróbel - Prezes Zarządu
Adam Brzeziński - Członek Zarządu