Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zatwierdzenie projektu planirowki

Nr ESPI 12/2013, 10 październik 2013

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 października 2013 roku spółka zależna od Emitenta – OOO Svetly Dali otrzymała Postanowienie Naczelnika Wydziału ds. zarządzania sprawami Administracji m. Łobnia w obwodzie moskiewskim („Postanowienie”) z dnia 09.10.2013 r. nr 1558 o zatwierdzeniu dokumentacji dotyczącej planowania terenu osiedla mieszkaniowego z obiektami infrastruktury socjalnej, położonego w dzielnicy „Krasnaja Polana” w mieście Łobnia (określanego „projektem planirowki”).

Na podstawie niniejszego Postanowienia Naczelnik Wydziału ds. zarządzania sprawami Administracji m. Łobnia w obwodzie moskiewskim zobowiązał Wydział Architektury i Urbanistyki miasta Łobnia do rejestracji planów urbanistycznych działek, opracowanych w składzie dokumentacji dotyczącej planowania terenu osiedla mieszkaniowego z obiektami infrastruktury socjalnej, położonego w dzielnicy „Krasnaja Polana” w mieście Łobnia.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu