Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Komunikat działu operacyjnego KDPW

Nr ESPI 2/2013, 21 czerwiec 2013

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2013 roku Emitent otrzymał komunikat działu operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 czerwca 2013 roku, w którym KDPW informuje, iż z dniem 25 czerwca 2013 roku nastąpi rejestracja 21.512.751 akcji serii E Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Akcje serii E zostały oznaczone kodem ISIN PLPLPGR00010.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu