Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A.

Nr ESPI 2/2013, 18 kwiecień 2013

Zarząd Platinum Properties Group S.A., działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 402¹ § 1 k.s.h., informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 maja 2013 r. na godz. 12:00. ZWZ odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Michała Lorenca, ul. Sandomierska 18, lok. 1, 02-567 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad, treść projektów uchwał, wzór formularza pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Wszystkie materiały związane z ZWZ Platinum Properties Group S.A znajdują się na stronie korporacyjnej Spółki www.ppgsa.pl.

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu

Pobierz dokument Ogłoszenie ZWZ 15.05.2013 (873.1 kB)
Pobierz dokument Informacja o liczbie akcji i głosów (139.88 kB)
Pobierz dokument Projekty uchwał (204.6 kB)
Pobierz dokument Formularz pełnomocnictwa (71.83 kB)
Pobierz dokument Formularz do głosowania przez pełnomocnika (274.4 kB)