Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty bieżące, 2013

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2013.12.23 ESPI 18/2013 Nowe warunki zabudowy dla nieruchomości w Poznaniu
2. 2013.11.25 ESPI 17/2013 Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
3. 2013.11.05 ESPI 16/2013 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
4. 2013.10.28 ESPI 15/2013 Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie obligacji serii D
5. 2013.10.25 ESPI 14/2013 Ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obligacji serii D
6. 2013.10.15 ESPI 13/2013 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta Pobierz plik (117.54 kB)
7. 2013.10.10 ESPI 12/2013 Zatwierdzenie projektu planirowki
8. 2013.09.12 ESPI 11/2013 Przydział obligacji serii D
9. 2013.09.02 ESPI 10/2013 Wykup obligacji serii C
10. 2013.08.20 ESPI 9/2013 Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
11. 2013.08.09 ESPI 8/2013 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D
12. 2013.08.06 ESPI 7/2013 Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
13. 2013.08.02 ESPI 6/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2013 r.
14. 2013.07.23 ESPI 5/2013 Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
15. 2013.07.23 ESPI 4/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
16. 2013.07.02 ESPI 3/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
17. 2013.06.21 ESPI 2/2013 Komunikat działu operacyjnego KDPW
18. 2013.06.19 ESPI 1/2013 Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
19. 2013.05.29 ESPI 5/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
20. 2013.05.29 ESPI 4/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
21. 2013.05.15 ESPI 3/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 15.05.2013 r. Pobierz plik (231.05 kB)
22. 2013.04.18 ESPI 2/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (873.1 kB)Pobierz plik (139.88 kB)Pobierz plik (204.6 kB)Pobierz plik (71.83 kB)Pobierz plik (274.4 kB)
23. 2013.04.05 ESPI 1/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie