Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A.

Nr ESPI 4/2012, 01 czerwiec 2012

Zarząd Platinum Properties Group S.A., działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 402¹ § 1 k.s.h., informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki na dzień 27 czerwca 2012 r. na godz. 12:00. ZWZ odbędzie się w Warszawie, w budynku Hotelu Hyatt Regency Warsaw, ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, sala Topaz, piętro I.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad, treść projektów uchwał, wzór formularza pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.  Wszystkie materiały związane z ZWZ Platinum Properties Group S.A znajdują się na stronie korporacyjnej Spółki www.ppgsa.pl.

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth – Wiceprezes Zarządu
Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu

Pobierz dokument PPG_Ogłoszenie (38.44 kB)
Pobierz dokument Informacja o liczbie akcji i głosów_ZWZA_27.06.2012 (18.58 kB)
Pobierz dokument PPG_Projekty_uchwał_ZWZ_27.06.2012 (64.8 kB)
Pobierz dokument PPG_Formularz pełnomocnictwa (23.05 kB)
Pobierz dokument PPG_formularz do głosowania przez pełnomocnika (73.4 kB)