Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 16 lutego 2012 r.

Nr ESPI 3/2012, 17 luty 2012

Zarząd Platinum Properties Group S.A., stosownie do art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie ofercie  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach ublicznych,  przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym  w dniu 16 lutego 2012 r.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 
Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth – Wiceprezes Zarządu
Marcin Wróbel – Członek Zarządu

Pobierz dokument NWZA 16.02.2012 wykaz akcjonariuszy pow. 5 proc (17.5 kB)