Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Sprostowanie informacji o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A. opublikowanej w raporcie bieżącym nr ESPI 22/2011

Nr ESPI 22/2011, 31 styczeń 2012

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2012 roku otrzymał od osoby obowiązanej pismo, informujące, iż osoba obowiązana na skutek błędu systemu bankowego dwukrotnie poinformowała Emitenta i Komisję Nadzoru Finansowego o nabyciu w dniu 9 grudnia 2011 roku 2.190 akcji Spółki w wyniku transakcji zawartych na rynku NewConnect.

W konsekwencji ponownego otrzymania powyższej informacji od osoby obowiązanej w raporcie bieżącym nr ESPI 22/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki poinformował o nabyciu 48.296 akcji Emitenta przez osobę obowiązaną, pomimo, iż ta liczba akcji uwzględniała 2.190 akcji nabytych przez osobę obowiązaną w dniu 9 grudnia 2011 roku, o nabyciu których Zarząd Spółki poinformował uprzednio w raporcie bieżącym nr ESPI 21/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku.

Mając na względzie powyższe, sprostowując informację przekazaną w raporcie bieżącym nr ESPI 22/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki informuje, iż z przekazanych informacji wynika, że osoba blisko związana w dniach od 12 do 20 grudnia 2011 roku nabyła łącznie 46.306 akcji Emitenta. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartych na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej po średniej cenie 0,50 zł za jedna akcję.

Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth – Wiceprezes Zarządu
Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu