Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A.

Nr ESPI 2/2012, 20 styczeń 2012

Zarząd Platinum Properties Group S.A. (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 402¹ § 1 k.s.h., informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (zwanego dalej „NWZ”) na dzień 16 lutego 2012 r. na godz. 12:00. NWZ odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Hyatt przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie w Sali konferencyjnej Onyx na poziomie Mezzanine.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. porządek obrad, treść projektów uchwał, wzór formularza pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. 

Wszystkie materiały związane z NWZ zamieszczone zostaną na stronie korporacyjnej Spółki www.ppgsa.pl.
 

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth – Wiceprezes Zarządu
Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu

Pobierz dokument NWZ 16.02.2012 - Ogłoszenie o zwołaniu (382.44 kB)
Pobierz dokument NWZ 16.02.2012 - Projekty_uchwał (542.61 kB)
Pobierz dokument NWZ 16.02.2012 - Formularz do głosowania przez pełnomocnika (72.75 kB)
Pobierz dokument NWZ 16.02.2012 - Informacja o ogólnej liczbie głosów (33.08 kB)
Pobierz dokument NWZ 16.02.2012 - Opinia_Zarząd_wyłączenie_prawa_poboru_akcje_serii_E (40.65 kB)
Pobierz dokument NWZ 16.02.2012 - Opinia_Zarządu_wyłączenie_prawa_poboru_kapitał_docelowy (43.22 kB)
Pobierz dokument Formularz pełnomocnictwa NWZ (28.19 kB)