Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.ES

Nr ESPI 2/2011, 07 styczeń 2011

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust.5 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 stycznia 2011 r. otrzymał od osoby obowiązanej zawiadomienie o zbyciu w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. łącznie 12.250 szt. akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą składającą powyższe zawiadomienie. Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartych na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej po średniej cenie 0,73 zł za jedną akcję.


Jednocześnie Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie ww. zawiadomienia od osoby obowiązanej, sporządzonego zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji zbycia w dniu 03.01.2011 r. 210.950 szt. akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą składającą powyższe zawiadomienie. Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartej na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej po średniej cenie 0,82 zł za jedną akcję.

Zawiadomienie przekazane Spółce, zostało sporządzone w dniu 7 stycznia 2011 r.

Osoba obowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.


Osoby reprezentujące spółkę:
• Gustaw Groth - Wiceprezes Zarządu
• Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu