Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.

Nr ESPI 1/2011, 04 styczeń 2011

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust.5 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 3 stycznia 2011 r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. łącznie 10.000 szt. akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej Platinum Properties Group S.A.

Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartej na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej po cenie 0,52 zł za jedną akcję. Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Zawiadomienie przekazane Spółce, zostało sporządzone w dniu 3 stycznia 2011 r.

 

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Osoby reprezentujące spółkę:

Gustaw Groth – Wiceprezes Zarządu
Michał Orzechowski – Członek Zarządu