Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.

Nr ESPI 20/2011, 01 październik 2011

Podstawa prawna:
art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust.5 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 września 2011 r. otrzymał od osoby obowiązanej zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą składającą powyższe zawiadomienie.

Z przekazanych informacji wynika, że osoba blisko związana w dniach 19 i 20 września 2011 r. nabyła łącznie 20.000 akcji Emitenta. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartych na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej po średniej cenie 0,55 zł za jedna akcję.

Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

 


Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth – Wiceprezes Zarządu
Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu