Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie o nabyciu akcji przesłane przez osobę obowiązaną

Nr ESPI 17/2011, 18 sierpień 2011

Podstawa prawna:
art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust.5 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2011 r. otrzymał od osoby obowiązanej zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że osoba obowiązana w dniu 17.08.2011 nabyła poza rynkiem na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa nabycia akcji od Spółki w ramach programu motywacyjnego) 66.130 szt. akcji Emitenta, po cenie 0,10 zł za jedną akcję.
Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

 

 


Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth – Wiceprezes Zarządu
Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu